ไพรศรีเถาวัลย์ สวนกลับเมนต์ในเพจ ‘ดุด่าเป็นกะเทยไม่โกรธ ดุเป็นตู่เคืองมากมาย’