ไทยสัญญาประกันชีวิตแนะลูกค้าใช้สิทธิผ่อนปรนภาษีปี 63 สามารถยื่น Consent Form ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยรับรองชีว…


 หรือเว็บ www.thailife.com ได้สบายเร็วทันใจ ไม่ต้องเดินทางไปสาขา ชี้ลูกค้าที่เริ่มข้อตกลงตั้งแต่เดือนมกราคม 63 เป็นต้นไป จะต้องยื่นความมุ่งมาดปรารถนายอมเผยข้อมูลให้ครบบริบรูณ์
นายความเจริญรุ่งเรือง นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และก็ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยสัญญาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยออกมาว่า ไทยสัญญาประกันชีวิตดำเนินแนวทางมุ่งเป็น “ทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions” ผ่านการพัฒนาสิ่งใหม่ด้านสินค้ารวมทั้งบริการ ที่จะตอบสนองความจำเป็นของคนซื้อในช่วงปัจจุบัน โดยตระหนักถึงการดูแลและก็มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างรอบด้านตามแนวความคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric
โดยในตอนต้นปี 2564 นี้ จะเป็นช่วงๆการยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายได้รายปีภาษี 2563  และก็ใช้สิทธิผ่อนปรนภาษีต่างๆสำหรับผู้เอาประกันภัยที่อยากใช้สิทธิผ่อนปรนภาษีรายได้จากเบี้ยประกันชีวิตรวมทั้งเบี้ยประกันสุขภาพ ซึ่งผู้เอาประกันภัยควรต้องแสดงความจำนงใช้สิทธิผ่อนผันภาษีรายได้ฯ และก็ยอม ผ่านการยื่นแบบฟอร์มแสดงความยินยอมพร้อมใจ (Consent Form) ให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบเงินบำนาญ เบี้ยประกันสุขภาพ แล้วก็เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาประมือมสรรพากร
ฉะนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ก็เลยปรับปรุงหนทางให้ผู้เอาประกันภัยสามารถนำส่ง Consent Form ให้กับบริษัทฯ ผ่านหนทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวมทั้งไม่มีอันตราย ลดการเดินทางไปยังสาขาในเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยกตัวอย่างเช่น
แอปพลิเคชัน ไทยสัญญาประกันชีวิต โดยเปิดที่หน้าหลัก เลือกรายการอาหาร “แจ้งใช้สิทธิผ่อนผันภาษี” ซึ่งจะแสดงข้อมูลกรมธรรม์ให้เลือก สามารถเลือก “กรมธรรม์ที่ปรารถนาใช้สิทธิผ่อนผันภาษี” หรือ “เลือกทั้งผอง” โดยบริษัทฯ จะทำงานจัดส่งข้อมูลปัจจุบันดังที่ผู้เอาประกันภัยได้แจ้งไว้ นอกเหนือจากนี้ผู้เอาประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลดใบรับรองการจ่ายเบี้ยฯ ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยสัญญาประกันชีวิตได้อีกด้วย
หรือผ่านเว็บ www.thailife.com รายการอาหาร “บริการลูกค้า” รายการอาหารย่อย “ข้อควรจะทราบ” เลือก “แจ้งเหตุปรารถนาขอใช้สิทธินอกจากภาษีรายได้ฯ” รวมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อนำส่งข้อมูลให้กับบริษัทฯ ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดใบรับรองการจ่ายเบี้ยฯ ผ่านบริการไทยสัญญาประกัน iService บนเว็บได้สิ่งเดียวกัน
สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ไม่สบายยื่น Consent Form ผ่านระบบออนไลน์ ก็สามารถขอเอกสาร Consent Form ได้จากสาขาหรือศูนย์บริการลูกค้า (CSC) กรอกข้อมูลพร้อมเซ็นชื่อใน Consent Form แล้วต่อจากนั้นส่งเอกสารไปยังอีเมล policyservice@thailife.com หรือส่งไปยัง บริษัท ไทยสัญญาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการงานสาขา ตู้ ที่ทำการไปรษณีย์123 ปณฝ. ไทยสัญญาประกัน กรุงเทพมหานคร 10326 หรือนำส่งด้วยตัวเองผ่าน CSC หรือสาขาไทยสัญญาประกันชีวิตทั่วทั้งประเทศ ดังนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถถามไถ่ข้อมูลอื่นๆถึงที่เหมาะผู้แทนฯ ไทยสัญญาประกันชีวิต หรือไทยสัญญาประกันสนใจเซ็นเตอร์ โทร.1124
“ผู้เอาประกันภัยที่เริ่มสัญญาประกันภัยเมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม 2563 จึงควรฟ้องร้องมุ่งหมายยินยอมให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากร ตามแบบรับรองที่อยากได้ใช้สิทธิผ่อนปรนภาษีให้ครบถ้วนสมบูรณ์  ดังนี้ถ้าผู้เอาประกันภัยยังมิได้ฟ้องร้องมุ่งหวังในคำร้องขอเอาสัญญาประกันภัยตั้งแต่เริ่มทำรับรอง สามารถแจ้งเหตุต้องการเพิ่มเติมอีกได้ตามหนทางที่กำหนดข้างต้น โดยในปีภาษี 2563 กรมสรรพากรได้เพิ่มวงเงินหักผ่อนปรนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมที่สามารถหักผ่อนผันได้ตามจริงแต่ว่าไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นหักผ่อนผันได้ดังที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน 25,000 บาท รวมทั้งเมื่อรวมกับการหักผ่อนผันค่าเบี้ยประกันชีวิตแล้วก็เงินออมชนิดช่วยเหลือชีวิตแล้วจำเป็นต้องไม่เกิน 100,000 บาท” นายความเจริญรุ่งเรืองกล่าว