ไทยสมายล์ หนุนความสามารถท่องเที่ยวในประเทศ เปิดทางใหม่ สุวรรณภูมิ-จังหวัดตรัง เริ่ม 25 เดือนกุมภาพันธ์นี้