ไขปัญหา ‘ลอตเตอรี่แพง’ ประกาศให้รางวัลนำจับผู้แจ้งเค้าเงื่อนคดีละ 1,000 บาท