โก้แบบ ‘สปอร์ต เกิร์ล’ จาก กุชชี


ที่มาหนังสือพิมพ์ความเห็นชอบชนรายวัน หน้า 14เผยแพร่วันที่ 5 มี.ค. 2565