แม่ค้าสลากฯจะต้องฟัง! แผงค้าคิดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ 20 บาท แจ้งจับได้ในทันที!