เปิดข้อจำกัด ผู้ใดกันแน่ได้-คนใดอด ‘สิทธิลดค่าไฟฟ้า’ ตามมาตรการแก้ไขวัววิด


เปิดข้อตกลง ผู้ใดกันได้-คนไหนอด ‘สิทธิลดค่าไฟฟ้า’ ตามมาตรการแก้ไขวัววิด
จากกรณีนายสุพัฒนดงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกฯและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกคำสั่งให้ที่ทำการคณะกรรมการควบคุมกิจการค้าพลังงาน (กกพ.) พิเคราะห์มาตรการด้านกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือ และก็ทุเลาความทุกข์ร้อนของประชากรที่มีภาระหน้าที่ค่าไฟมากขึ้นจากมาตรการ ของภาครัฐ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในระหว่างก.พ.-เดือนมีนาคม 2564 โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,202 ล้านบาทนั้น
นายจาตุรงค์ สุริยะแขน รองผู้ว่าการกฟน. ในฐานะพิธีกร MEA พูดว่า MEA เป็นหน่วยงานราชการวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลจัดจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี แล้วก็จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมปฏิบัติงานตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อทุเลาความทุกข์ร้อนให้กับผู้ใช้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการของ MEA โดยมีมาตรการ ดังต่อไปนี้
มาตรการที่ 1 สำหรับผู้ใช้กระแสไฟฟ้าบ้านอาศัย จำพวก 1.1 ได้รับค่าไฟฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าสำหรับบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟก่อนที่จะมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกุมภาพันธ์ และก็มี.ค. 2564
มาตรการที่ 2 สำหรับผู้ใช้กระแสไฟฟ้าบ้านพักอาศัย ชนิด 1.2 แล้วก็ 1.3 ได้รับส่วนลดค่าไฟก่อนที่จะมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกุมภาพันธ์ แล้วก็มี.ค. 2564 ดังต่อไปนี้
กรณีการใช้กระแสไฟฟ้าระดูที่ได้รับสิทธิ มีหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าหรือพอๆกับหน่วยระดูธ.ค. 2563 (เดือนฐาน) ให้คิดค่าไฟตามหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าจริงรอบเดือนนั้นๆ
กรณีการใช้กระแสไฟฟ้าเมนส์ที่ได้รับสิทธิ มีปริมาณหน่วยมากยิ่งกว่าธ.ค. 2563 (เดือนฐาน) ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าจะได้รับส่วนลดค่าไฟก่อนที่จะมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวทำงาน ดังต่อไปนี้
ถ้าหากการใช้กระแสไฟฟ้าเมนส์ที่ได้รับสิทธิ ไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดหน่วยพอๆกับใบเสร็จรับเงินค่าไฟเมนส์ธ.ค. 2563 (เดือนฐาน)
ถ้าเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าระดูที่ได้รับสิทธิ มากยิ่งกว่า 500 หน่วย แต่ว่าไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยพอๆกับใบเสร็จรับเงินค่าไฟรอบเดือนเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่มากขึ้นจากธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 50
ถ้าเกิดการใช้กระแสไฟฟ้าระดูได้สิทธิ มากยิ่งกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยพอๆกับใบเสร็จรับเงินค่าไฟเมนส์ธ.ค. 2563 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่มากขึ้นจากธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 70
มาตรการที่ 3 สำหรับผู้ใช้กระแสไฟฟ้ากิจการค้าขนาดเล็ก ชนิด 2.1 และก็ 2.2 (ไม่รวมส่วนราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ) ได้รับค่าไฟฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟก่อนที่จะมีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
ดังนี้ การให้สิทธิส่วนลดตามมาตรการดังกเงินล่าว MEA จะทำงานลดค่าไฟในใบแจ้งค่าไฟเมนส์ ก.พ. รวมทั้ง เดือนมีนาคม 2564 อัตโนมัติ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าไม่ต้องสมัครสมาชิกอะไรก็แล้วแต่และก็ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าสามารถตรวจดูค่าไฟแล้วก็สิทธิส่วนลดการใช้กระแสไฟฟ้าในแต่ละรอบเดือนพอดี ใบแจ้งค่าไฟ MEA Smart Life Application แล้วก็ Line MEA Connect รวมทั้งคนรับมาตรการส่วนลด สามารถมองรอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟของเดือนที่เกี่ยวพันกับมาตรการต่างๆได้
มองได้จากวันที่เขียนหน่วยใบแจ้งค่าไฟ
รอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟเดือน ธ.ค. 2563 (เดือนฐาน) มองได้จากรอบค่าไฟที่มีการเขียนหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 เดือนธันวาคม 2563 – 13 เดือนมกราคม 2564
รอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟของเดือน ก.พ. 2564 (เดือนที่ได้รับสิทธิส่วนลด) มองได้จากรอบค่าไฟที่มีการเขียนหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ – 13 มี.ค. 2564
รอบใบเสร็จรับเงินค่าไฟของเดือน เดือนมีนาคม 2564 (เดือนที่ได้รับสิทธิส่วนลด) มองได้จากรอบค่าไฟที่มีการเขียนหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 เดือนมีนาคม – 13 ม.ย. 2564
นายภานุกนก ลิ้มทอง รองผู้ว่าการกฟภ. (PEA) พูดว่า PEA มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟเพื่อช่วยเหลือ รวมทั้งทุเลาความลำบากของประชากรผู้ใช้กระแสไฟฟ้าจำพวกบ้านอาศัยแล้วก็กิจการค้าขนาดเล็กตามความเห็นคณะรัฐมนตรีช่วงวันที่ 12 เดือนมกราคม 2564 ตรงเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟระดูก.พ. – มี.ค. 2564 ดังต่อไปนี้
ให้สิทธิใช้กระแสไฟฟ้าฟรี
1. ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าบ้านอาศัยจำพวก 1.1.1
ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้กระแสไฟฟ้าฟรี
ใช้กระแสไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้กระแสไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและก็คิดค่าไฟตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามธรรมดา
2. ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าชนิดธุรกิจขนาดเล็ก จำพวก 2 ไม่รวมส่วนราชการและก็รัฐวิสาหกิจ
ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้กระแสไฟฟ้าฟรี
ใช้กระแสไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้กระแสไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกรวมทั้งคิดค่าไฟตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามเดิม
ให้ส่วนลดค่าไฟ ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าบ้านพักอาศัยชนิด 1.1.2 แล้วก็ 1.2 ใช้หน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟระดู เดือนธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับในการเก็บเงิน
1. การใช้กระแสไฟฟ้าทุกเดือนน้อยกว่าหรือพอๆกับหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟจากหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
2. การใช้กระแสไฟฟ้าทุกเดือนมากยิ่งกว่าหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าของเดือนฐาน
2.1 ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟพอๆกับหน่วยธ.ค. 2563
2.2 ใช้กระแสไฟฟ้ามากยิ่งกว่า 500 แต่ว่าไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟพอๆกับหน่วยของธันวาคม 2563 บวกด้วยจำนวนร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยธ.ค. 2563
2.3 ใช้กระแสไฟฟ้ามากยิ่งกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟพอๆกับหน่วยของธันวาคม 2563 บวกด้วยปริมาณร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยธ.ค. 2563
ที่มา : ประเทศชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *