เคเอ็นยูเอาคืน บุกตีฐานปฏิบัติการทหารเมียนมาร์เมืองกอกาเลก เสียชีวิตอื้อ จำเป็นต้องทิ้งอาวุธถอย