อีกแล้ว! ‘นาวิกโยธิน’ เมาปั่นป่วน บอกคำต้องห้ามในท่าอากาศยาน อ้างเป็นผู้พิทักษ์ พอใช้สติอุตสาหะขออภัย