อว. เปิดเผยไทย ฉีดยาแล้ว 106,758,696 โดส ทั้งโลก 9,486 ล้านโดส