หลากนักแสดงร่วมร้องเพลง ‘ศรเพชร’ ก่อนสวดอภิธรรมศพ วันการปลงศพจัดแจงจัดการแสดงดนตรีใหญ่ราชการ..