หม่อมหลวงปนัดกระบี่รรคุณยายหลักสูตรนอ. ชี้การคบสหายสะท้อนตัวเรา มีสง่าราศี หรือถดถอย