วัวราชอ่วม โรงพยาบาลเเจ้งคนป่วยล้น เตียงวัววิดเต็ม ห้องเช่าหลายที่ ไม่ให้ นศ.-ผู้เช่าใช้เป็นที่กักบริเวณ