รัฐมนตรีว่าการเที่ยงธรรม พร้อมช่วยเหลือประชากร รื้อถอนคดีอาญาใหม่ ถ้ามีความคิดว่ามิได้รับความเที่ยงธรรม