รอคอยรับเงินเลย! โอนเงิน “พวกเราชนะ” ล็อตแรก เข้าบัตรคนยากจน 5 เดือนกุมภาพันธ์นี้


คอยรับเงินเลย! โอนเงิน ‘พวกเราชนะ’ ล็อตแรกกรุ๊ป ‘บัตรคนยากจน’ 5 กุมภาพันธ์
ใกล้โอนเงินแล้ว สำหรับโครงงาน “พวกเราชนะ” ที่กระทรวงการคลังตระเตรียมโอนเงินแก้ไขจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรนาสายประเภทใหม่ 2019 หรือวัววิด-19 ระลอกใหม่ โดยผู้ได้รับสิทธิจะได้รับเงินแก้ไขคนละ 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ รวมเป็นเงิน 7,000 บาทต่อคนนั้น
– เครื่องปรับอากาศพอร์ต ลิงก์ พร้อมเปิดรับผู้มีสิทธิ “พวกเราชนะ” ซื้อเหรียญขึ้นรถ ผ่านบัตรคนยากจน-แอพพ์เป๋าตัง
– บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วม “พวกเราชนะ” จ่ายค่าตั๋วขึ้นรถผ่านบัตรคนยากจน หรือแอพพ์ “เป๋าตัง” ได้ทุกสถานีทั้งประเทศ
– คณะรัฐมนตรีไฟเขียว ‘สามล้อถีบ’ เข้าแผนการ ‘พวกเราชนะ’ บิ๊กตู่สั่งรีบแก้ไขผู้เอาประกันตน มัธยม33 สรท.ลุ้นส่งออกโต 4%
– ขสมก.จัดแจงขายตั๋วล่วงหน้าให้ประชาชนที่ร่วม พวกเราชนะ ผ่านแอพพ์เป๋าตัง เริ่ม 18 เดือนกุมภาพันธ์-31 พฤษภาคมนี้
– ทราบยัง! คณะรัฐมนตรีปรับหลักเกณฑ์ใช้เงินพวกเราชนะใหม่ ห้ามใช้ซื้อทองคำ-เพชรนิลจินดา
โดยเงินที่ได้รับ จะเอาไปใช้ซื้อ หรือจ่ายค่าของกิน ผลิตภัณฑ์ ค่าแท็กซี่ รถตู้ จักรยานยนต์รับจ้าง ค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้าน ได้เมื่อวันที่ 18 ก.พ. – 31 พ.ค. 2564
สำหรับแผนการบัตรผลประโยชน์ที่เมือง หรือบัตรคนยากจน กระทรวงการคลังได้จัดแจงโอนเงินให้คนรับสิทธิระดูก.พ. 2564 พร้อมเงินพิเศษจากมาตรการ “พวกเราชนะ” เป็นเดือนแรก
สรุปข้อมูลการโอนเงินในกุมภาพันธ์ของผู้ได้รับสิทธิมาให้ ดังต่อไปนี้
‘เงินประจำ’ กุมภาพันธ์
บัตรผลประโยชน์ที่เมือง โอนเงินระดู วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังต่อไปนี้
เงินสำหรับจ่ายตลาดผลิตภัณฑ์อุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่อาจจะกดเป็นเงินสดได้) โดยจะโอนให้คนรับเงินทุกคนที่มีบัตรผลประโยชน์ที่เมือง
เงินค่าโดยสารขึ้นรถสาธารณะ (ไม่อาจจะกดเป็นเงินสดได้) โดยจะโอนให้คนรับเงินทุกคนที่มีบัตรผลประโยชน์ที่เมือง แบ่งเป็น 1.ค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการใช้โดยสารด้วยระบบ e-Ticket) 2.ค่าใช้จ่ายสำหรับโดยสารรถยนต์ บริษัท ขนส่ง จำกัด 500 บาทต่อเดือน 3.ค่ารถไฟใต้ดิน 500 บาทต่อเดือน
เงินส่วนลดซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ส่วนลดซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนยากจนทุกคนผ่านบัตรผลประโยชน์ที่เมือง รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน โดยจำเป็นต้องใช้กับร้านที่ร่วมแค่นั้น ถ้าไม่ใช้สิทธิข้างใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป
‘เงินพิเศษ’ จากพวกเราชนะ กุมภาพันธ์
นอกเหนือจากเงินรอบเดือนแล้ว ผู้ถือบัตรผลประโยชน์ที่เมืองจะได้รับเงินจากมาตรการพวกเราชนะ อัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่กุมภาพันธ์-มี.ค. 2564
เงินดังที่กล่าวผ่านมาแล้วจะโอนให้แต่ละวันวันศุกร์ของแต่ละอาทิตย์ เริ่มเมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกระทั่งจะครบวงเงิน โดยเมืองจะจ่ายให้คราวแรกอยู่ที่ 675 หรือ 700 บาท
วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2564
วันศุกร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
วันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 2564