พิธีการลงชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ สถาบันเทคโนโลยีคุ้มครองป้องกันประเทศ


พิธีการเซ็นชื่อบันทึกความรู้ความเข้าใจ กล่าวถึงความร่วมแรงร่วมใจด้านบริการวิชาการ การศึกษาเรียนรู้รวมทั้งปรับปรุงวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีปกป้องประเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ สถาบันเทคโนโลยีคุ้มครองปกป้องประเทศ แล้วก็พูดคุย หัวข้อ Drones Market in Thailand : Now, Growth, Trends and Forecasts
สถาบันเทคโนโลยีปกป้องประเทศ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดพิธีการเซ็นชื่อบันทึกความรู้ความเข้าใจด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ แล้วก็ผสานความร่วมแรงร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งปรับปรุงระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่ายสำหรับเพื่อการทำงานด้านบริการวิชาการ การค้นคว้าและก็ปรับปรุงวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีคุ้มครองป้องกันประเทศ การศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยรวมทั้งปรับปรุงอื่นๆที่เกี่ยวโยง ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เปลี่ยนองค์วิชาความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายโดยเน้นให้กำเนิดผลดีสูงสุดแก่ชาติ

พิธีการลงชื่อบันทึกความรู้ความเข้าใจ กล่าวถึงความร่วมแรงร่วมมือด้านบริการวิชาการ การศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัยแล้วก็ปรับปรุงวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีคุ้มครองประเทศจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 มี.ค. 2564ในSUT Co-Working Space ตึกสุรพัฒน์ 1 เทคโนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับเกียรติยศจากประธานทั้งคู่สถาบันเป็น   พล.อ.อ. ดร.ความสามารถ เสริมแต่งมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีคุ้มครองป้องกันประเทศ รวมทั้งรศ. ดร. วีระดงษ์ แพทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมจัดพูดคุยพิเศษ หัวข้อ “Drones Market in Thailand : Now, Growth, Trends and Forecasts” เปลี่ยนประสบการณ์และก็ข้อคิดเห็น เพื่อเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีและก็ส่งเสริมการใช้อากาศยานไม่มีคนขับหรือโดรนภายในประเทศให้กำเนิดผลดีสูงสุด

พล.อ.อ. ดร.ปัญญาสามารถ เสริมแต่งมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีปกป้องประเทศ บอกว่า
การเซ็นต์ชื่อในวันนี้มีจุดหมายเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และก็ผสานความร่วมแรงร่วมใจทางวิชาการ การศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยแล้วก็ปรับปรุงระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่ายสำหรับเพื่อการทำงานด้านบริการวิชาการ การศึกษาเรียนรู้และก็ปรับปรุงวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีคุ้มครองประเทศ การศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยแล้วก็ปรับปรุงอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เปลี่ยนองค์วิชาความรู้ระหว่างพนักงานของหน่วยงานทั้งสองฝ่ายโดยเน้นให้กำเนิดคุณประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
ซึ่งโครงการนำร่องของทั้งคู่สถาบันภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจนี้ มี
การจัดทำค่ายการเล่าเรียน เทคโนโลยีระบบอากาศยานไม่มีคนขับให้แก่นักเรียน นิสิต แล้วก็บุคคลภายนอกที่พอใจ
ความร่วมแรงร่วมมือในเชิงศึกษาค้นคว้า และก็ Startup ระบบอากาศยานไม่มีคนขับเชิงธุรกิจ ที่จะตอบสนองความปรารถนาของผู้ใช้งาน รวมทั้งการขยายประสิทธิภาพสำหรับเพื่อการระดมทุน ด้านการศึกษาวิจัยรวมทั้งปรับปรุง เทคโนโลยีด้านอากาศยานไม่มีคนขับให้สามารถก้าวเข้าสู่สายการสร้างที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
ความร่วมแรงร่วมใจในวิถีทางปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักสูตรของศูนย์ฝึกหัดระบบอากาศยานไม่มีคนขับ สทเปรียญ ที่ได้รับการยืนยันจากที่ทำการการบินข้าราชการที่เมืองไทย ให้เป็นวิชาเลือกตามความจำเป็นของนักเรียน นอกจากหลักสูตร 4 ปี ของนิสิต (Extra course) รวมทั้งบุคคลในภาคอีสานที่พอใจเข้ารับการฝึกฝน

จากจุดเริ่มแรกของความร่วมแรงร่วมมือในคราวนี้จะเป็นก้าวสําคัญสำหรับการยกฐานะแผนการปรับปรุงระบบอากาศยานไม่มีคนขับให้มีคุณภาพสนองตอบตรงตามความอยากของผู้ใช้งาน แล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับเพื่อการเอาไปใช้งาน
รศ. ดร.วีระดงษ์  แพทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า “มทส. มองเห็นจุดสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีคุ้มครองปกป้องประเทศมาโดยตลอด ในฐานะสถานศึกษาที่มีหน้าที่สำคัญสำหรับในการเคลื่อนงานด้านวิชาการ การศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงวิทยาศาสตร์รวมทั้งเทคโนโลยี สำหรับ มทส. ซึ่งจัดตั้งมาเป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นเยี่ยมในมหาวิทยาลัยศึกษาค้นคว้าแห่งชาติ แล้วก็ปรับปรุงความสามารถในทุกด้านขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันนี้มีคณะอาจารย์ นักค้นคว้า พนักงานแล้วก็หน่วยงานในสังกัดที่พร้อมที่จะจัดส่งเสริมแล้วก็ช่วยเหลือการค้นคว้าวิจัยแล้วก็ปรับปรุงสิ่งใหม่ การปรับแปลงรวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี รองรับการเป็นศูนย์กลางวิชาความรู้ด้านต่างๆ  ซึ่งความร่วมแรงร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีปกป้องประเทศในวันนี้ จะด้วยกันเรียน ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาของใหม่แล้วก็เทคโนโลยีคุ้มครองปกป้องประเทศ พร้อมช่วยเหลือรวมทั้งผลักดันให้มีการปรับปรุงอุตสาหกรรมอากาศยานไม่มีคนขับของประเทศให้เติบโตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”
ความร่วมแรงร่วมมือในคราวนี้เป็นการให้โอกาสสำหรับเพื่อการสร้างงานและก็สร้างรายได้ให้กับคนรุ่นหลังที่พึงพอใจสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีระบบอากาศยานไม่มีคนขับในแบบที่ต่างๆนาๆได้อีกด้วย สถาบันเทคโนโลยีปกป้องประเทศ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะด้วยกันคิดด้วยกันทำ ช่วยเหลือกันปรับปรุง ตั้งมาตรฐานด้านระบบอากาศยานไม่มีคนขับของเมืองไทย รวมทั้งการค้นคว้าแล้วก็ปรับปรุงอื่นๆให้เติบโตรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสม่ำเสมอถัดไปอีกในอนาคต