พล.อำเภอท.แสงวัชร์ เปี่ยมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพอากาศ-อดีตกาลเจ้ากรมช่างอากาศ เสียชีวิต