พระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าเพชรกิว่ากล่าวยาภา เสด็จแทนท่าน พระราชทานปริญญาบัตร มัธยมราชภัฏ เขตภาคกึ่งกลาง

พระมหากษัตริย์ โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าเพชรกิติเตียนยาภา เสด็จแทนท่าน พระราชทานปริญญาบัตร มัธยมราชภัฏ เขตภาคกึ่งกลาง
ช่วงวันที่ 1 ก.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระได้โปรดกรุณากรุณา ฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าเพชรกิติเตียนยาภา นเรนทิราเทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนท่านไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคกึ่งกลาง รายปีการเล่าเรียน 2560-2562ในห้องประชุมสิริวรสติปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม