ผู้ประกาศรัฐบาล แจง แรงงานความสามารถไทย เป็นที่เรียกร้องของซาอุ เปิดเผย เที่ยวบินตรงมาแน่ เริ่มกลางปีนี้