ประชาชน “ไม่ต้องการแจ้งจับสลากกินแบ่งแพง” ดูแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุด