ประชาชนร้องข้าราชการ ช่วยพิจารณากองยาหมดอายุ ถูกทิ้งกึ่งกลางป่าติดแหล่งน้ำ หวาดหวั่นได้รับอันตราย