ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาฯแล้ว ห้ามส่งออก ‘หมูมีชีวิต’ ไปต่างประเทศอาณาจักรทุกกรณี ตรงเวลา 3 เดือน