‘บิ๊กป้อม’ เคาะแผนบูรณาการน้ำ ปี 65 รีบแก้ท่วม-แล้งซ้ำซากจำเจ ย้ำใช้งบประมาณคุ้ม โปร่งใส…


‘บิ๊กป้อม’ เคาะแผนบูรณาการน้ำ ปี 65 รีบแก้ท่วม-แล้งซ้ำจากจำเจ ย้ำใช้งบประมาณคุ้ม โปร่งใส ภายใต้เหตุการณ์วัววิด-19
ช่วงวันที่ 8 ม.ค. พล.อำเภอประวิตร วงษ์ทอง รองนายกฯ เป็นประธานการสัมมนาคณะกรรมการทำงบประมาณรายการจ่ายบูรณาการ รายปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 ภาควิชาที่ 1.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดแจงทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564ในห้องสำหรับประชุมประณีตและวิจิตรบรรจงวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการที่ทำการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่อง ร่วมสัมมนา พร้อม VDO Conference ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวโยงด้านน้ำ
พล.อำเภอประวิตร บอกว่า การสัมมนาในวันนี้ได้เห็นด้วยหลักเกณฑ์การพิเคราะห์แผนงานบูรณาการบริหารจัดแจงทรัพยากรน้ำ รายปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 รวมทั้ง (ร่าง) แผนงานบูรณาการบริหารจัดแจงทรัพยากรน้ำ รายปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 โดยปีนี้เป็นปีแรกที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีบทบาทรวมทั้งอำนาจตามพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 สำหรับการตรึกตรองมีความคิดเห็นถูกใจแผนดำเนินการของหน่วยงานราชการ และก็หน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งแผนงบประมาณการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ให้สอดคล้องกับหลักการรวมทั้งแผนแม่บทการจัดการจัดแจงทรัพยากรน้ำ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพินิจพิเคราะห์ถัดไป
ด้วยเหตุดังกล่าวก็เลยขอให้ทุกหน่วยงานด้วยกันคิดแผนอย่างมีระบบ เพื่อกำเนิดเป็นแผนงานบูรณาการแก้ไขด้วยกันอย่างแท้จริง สามารถจัดการกับปัญหาน้ำหลาก-น้ำแล้ง ปัญหาประสิทธิภาพน้ำได้อย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้ง ตอนนี้พวกเราจำต้องพบเจอกับเหตุการณ์โรคระบาดของ วัววิด-19 ซึ่งมีความสำคัญจำเป็นต้องใช้งบประมาณสำหรับเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นจำนวนมาก ฉะนั้น การบูรณาการจัดการจัดแจงทรัพยากรน้ำ จะคือการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้ม โปร่งใส สามารถพิจารณาได้ ที่สำคัญสามัญชนได้รับผลดีอย่างทั่วถึงแล้วก็เสมอภาค คล้ายคลึงตามแผนแม่บทการจัดการจัดแจงทรัพยากรน้ำ 20 ปี และก็แผนที่มีความสำคัญในการรบชาติหน้า

ด้าน ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการที่ทำการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวเพิ่มอีกว่า ในส่วนของการพินิจพิเคราะห์แผนงานบูรณาการด้านน้ำ ปี 2565 มีแผนงานจาก 23 หน่วยงาน ใน 9 กระทรวง ปริมาณทั้งนั้น 11,524 รายการ ที่เน้นจุดมุ่งหมายแล้วก็ตัวชี้วัด ตามแผนแม่บทการจัดการจัดแจงทรัพยากรน้ำ อีกทั้ง 6 ด้าน เป็นต้นว่า
ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค พลเมืองนอกเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงน้ำก๊อกได้ 825,601 ครอบครัว ด้านที่ 2 การผลิตความยั่งยืนมั่นคงของของน้ำภาคการสร้างได้ โดยมีจำนวนน้ำเงินลงทุนเพิ่มเติม 620.81 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.มัธยม) คิดเป็นหลักที่ได้ประโยชน์ 2,160,509 ไร่ พลเมืองได้รับผลดีถึง 495,262 ครอบครัว
ด้านที่ 3 การจัดการน้ำหลากแล้วก็น้ำท่วม มีพื้นที่ได้รับผลพวงลดน้อยลง 1,810,914 ไร่ คุ้มครองปกป้องริมฝั่งได้ 254 กิโล ด้านที่ 4 การจัดการประสิทธิภาพน้ำแล้วก็รักษาทรัพยากรน้ำ โดยแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการปฏิสังขรณ์และก็สามารถทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการจัดการน้ำเสีย 97 ที่
ด้านที่ 5 การรักษา ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่ชำรุดแล้วก็คุ้มครองป้องกันการชำรุดทลายของดิน สามารถฟื้นฟูป่ารวมทั้งปกป้องการชะล้างของดินพื้นที่ต้นน้ำได้ 333,410 ไร่ รวมทั้งด้านที่ 6 การจัดการจัดแจง มีแผนสำหรับการบริหารจัดแจงทรัพยากรน้ำครอบคลุมทั้งยัง 25 แถบที่ลุ่มอย่างสมดุล
ต่อจากนี้ สทนช จะจัดอันดับจุดสำคัญของแผนงาน/โครงงานตามหลักหลักเกณฑ์ที่ได้พิเคราะห์ด้วยกันหมายถึงเป็นแผนการความคิดและก็โครงงานตามแนวนโยบาย และก็เป็นโครงงานที่มีการพินิจพิจารณาเชิงพื้นที่ที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เป็นหลักที่ท่วม-แล้งซ้ำซากจำเจ และก็อยู่ภายในเขตพื้นที่จุดหมาย Area Based 66 พื้นที่ เพื่อมีความสมบูรณ์แจ่มกระจ่างสามารถเคลื่อนแผนงาน/แผนการได้อย่างมีระบบ และก็หน่วยงานจะได้ส่งคำร้องขอตั้งงบให้สำนักงบประมาณข้างในวันที่ 15 มกราคมนี้ ตามปฏิทินงบประมาณ ถัดไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *