บทนำหนังสือพิมพ์ความเห็นชนรายวัน 30 มกราค้าง 2564 : ปกปิดข้อมูล


บทนำหนังสือพิมพ์ความเห็นชอบชนรายวัน 30 มกราค้าง 2564 : ปกปิดข้อมูล
พญ.อภิยุค ศรีแต่งตั้ง ผู้ช่วยผู้ประกาศ ศบค. แถลงว่า กรณีนักจัดรายการวิทยุมะตูม หรือ นายเตคุ้นชินท์ พลอยเพชร ที่มีอาการป่วยเป็นโรควัววิด-19 รวมทั้งมีผู้สัมผัสเกี่ยวพันติดเชื้อโรค จำนวนอย่างเป็นทางการ 24 ราย ถ้าเกิดนับวันนี้จะเพิ่มเติม 2 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 113 ราย เสี่ยงต่ำอีก 53 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรวมทั้งต่ำ เดินทางไปหลายสถานที่ ดังเช่นว่า รีสอร์ท ห้องอาหาร แม้กระนั้นที่เป็นความหนักใจเป็นการให้ข้อมูลไม่สอดคล้องต้องกัน บางรายปกปิดข้อมูล ซึ่งจะมีผลให้มีการแพร่ระบาดออกไป การปกป้องจะชักช้าไม่ทันณ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก็เลยทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพฯ (กรุงเทพมหานคร) โดยมีความคิดเห็นว่า เข้าเกณฑ์ฝืน ไหมกระทำตามพ.ร.บ. (พระราชบัญญัติ) โรคติดต่อ พุทธศักราช2558 รวมทั้งข้อบังคับ
อื่นๆ
ผู้ช่วยพิธีกร ศบค.บอกว่า นักจัดรายการวิทยุมะตูม กระทำผิดดังต่อไปนี้ 1.กีดกั้น ไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ ตามมายี่ห้อ 55 ที่ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช2558 โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท 2.แจ้งเนื้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งอาจจะส่งผลให้คนอื่นได้รับความทรุดโทรม ตามมายี่ห้อ 37 กฎหมายอาญา ระวางโทษติดคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรืออีกทั้งจำอีกทั้งปรับ 3.สถานที่ใช้จัดงานเลี้ยงบางทีอาจเข้าเกณฑ์ละเมิดการห้ามดำเนินกิจกรรมที่มีการเสี่ยงแพร่โรค ไม่มีวิธีการป้องกันโรคจากที่ราชการระบุ 4.บุคคลที่ร่วมงานเลี้ยงบางทีอาจเข้าเกณฑ์ ละเมิดการห้ามทำกิจกรรม มั่วในสถานที่แออัดคับแคบ ในมาตรา 9 พระราชกำหนดการจัดการราชการในเหตุการณ์เร่งด่วน พุทธศักราช2548 โทษจำตารางไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรืออีกทั้งจำแล้วก็ปรับ เดี๋ยวนี้กำเนิดการปรากฏสังคมลงทัณฑ์ผู้ติดโรค ก็เลยอยากที่จะให้สังคมติดตามข่าวสาร ไม่ใช้อารมณ์วินิจฉัย เพื่อนำไปสู่การปกป้องในคราวถัดไป
กรณีนักจัดรายการวิทยุมะตูม นับว่าเป็นกรณีแบบอย่าง เพราะว่ามีการปกปิดข้อพิสูจน์ ทำให้สังคมไม่รู้เรื่องและก็นิดหน่อยเห็นใจ จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นวิวาทะในวงการต่างๆรวมทั้งเมื่อเรื่องจริงปรากฏก็เลยมีการลงทัณฑ์จากสังคม ฉะนั้น การสืบสวนโรค จะต้องทำให้ผู้ติดเชื้อโรคใส่ใจว่า จำเป็นต้องรับผิดชอบแล้วก็ลดการเสี่ยงให้สูงที่สุด ด้วยการเปิดเผยความเป็นจริง มิฉะนั้น การผลิตสมดุลระหว่างการคุ้มครองเชื้อไวรัส กับการปลดล็อกเพื่อมีการทำอาชีพ เคลื่อนเศรษฐกิจถัดไปให้ได้ ก็ยากที่จะปฏิบัติการถัดไปได้