ตำรวจพัทยา สะเดาะกุญแจบุกจับสถานเริงรมย์ ทำเป็นหลอกลวงล็อกประตูร้านค้า ปลดปล่อยนักเที่ยวครึ่งร้อยนั่งดริงก์ ชงปิ…