ชูทั้งยังตู้! ขโมยชู ‘ตู้เพิ่มเติมเงิน’ ได้ไปเกือบจะ 2 หมื่น ก่อให้เกิดคืนเดียว 2 ร้านค้า