จับผู้อำนวยการวิทยาลัยเคล็ดลับดัง ค้างห้องทำงาน เรียกรับเงินผู้รับเหมาก่อสร้างแผนการก่อสร้าง