จังหวัดยโสธรส่งกลุ่มหมอช่วยปราบวัววิด-19 ที่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร


จังหวัดยโสธรส่งกลุ่มหมอช่วยปราบวัววิด-19 ที่ โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร
ตอนวันที่ 13 ม.ค. ที่โรงหมอจังหวัดยโสธร นางสัมมนาพร ประพันธ์มือณ์ รองหมอสาธารณสุขจังหวัดยโสธร พร้อมกลุ่มหมอ พยาบาลรวมทั้งข้าราชการสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้เตรียมตัวด้านร่างกายรวมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก่อนลงพื้นที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือส่งเสริมกลุ่มหมอที่โรงหมอสนามจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 18 – 25 เดือนมกราคม64 นี้
นางสัมมนาพร พูดว่า จากเหตุการณ์วัววิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ติดโรคเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019 เยอะมาก กระทรวงสาธารณสุขก็เลยได้มีนโยบายให้กลุ่มหมอ พยาบาล ข้าราชการสาธารณสุขในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโรคน้อยไหมมีผู้ติดโรค ส่งกำลังข้าราชการเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์เข้าไปเกื้อหนุนการกระทำหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดยโสธรได้รับแนวนโยบายให้พนักงานที่มีจิตสมัครใจได้แจ้งเหตุต้องการร่วมปฏิบัติภารกิจดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว ปรากฏว่าได้มีเจ้าหน้าที่สมัครเพื่อเดินทางไปช่วยเหลือส่งเสริมกลุ่มพนักงานทางด้านการแพทย์ของจังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณ 6 คน เป็นต้นว่า หมอบพิตร สัสสี หมอช่ำชองการ จากโรงหมอจังหวัดยโสธร , นางสาวปวรรัตน์ มิ่งขวัญ พยาบาลวิชาชีพชำนิชำนาญการ โรงหมอป่าติ้ว, นายกิว่ากล่าวดงษ์ ศรีประพรม พยาบาลวิชาชีพกระทำการ โรงหมอสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา, นางสาวจิตรารัตน์ มณีวงษ์ พยาบาลวิชาชีพกระทำการ โรงหมอค้อวัง, นางสาวต้นเบญจมาศ ได้พึ่ง พยาบาลวิชาชีพทำการ โรงหมอคำเขื่อนแก้ว รวมทั้งนายกุหลาบ ไชยสังวล พนักงานขับรถยนต์ ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีจิตสมัครใจเอื้อเฟื้อเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทางที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดยโสธรก็เลยมีการจัดผลประโยชน์ด้านการสัญญาประกันชีวิต เพื่อเป็นขวัญแรงใจแก่พนักงานกลุ่มทำการทางด้านการแพทย์รีบด่วนจังหวัดยโสธร ก็เลยขอให้ชาวจังหวัดยโสธรรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่งแรงใจให้แก่กลุ่มหมอ พยาบาล ข้าราชการสาธารณสุขที่มีจิตสมัครใจที่จะไปร่วมช่วยเหลือดูแลผู้เจ็บป่วยติดเชื้อโรควัววิด-19 ในโรงหมอสนามจังหวัดสมุทรสาคร คราวนี้ด้วย
ด้านแพทย์บพิตร บอกว่า กลุ่มกระทำการด้านการแพทย์รีบด่วนจังหวัดยโสธร ที่จะไปร่วมช่วยเหลือกลุ่มหมอโรงหมอสนามจังหวัดมหาสมุทร ระหว่างวันที่ 18 -25 เดือนมกราคมนี้ได้มีการเตรียมตัวซ้อมซักความรู้ความเข้าใจแล้วก็มอบหมายภารกิจสำหรับการปฏิบัติภารกิจแก่เจ้าหน้าที่ร่วมกลุ่ม ตรวจดูเครื่องใช้ไม้สอยการทำงาน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งความสามารถสำหรับเพื่อการปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ติดโรควัววิด-19 รวมทั้งการดูแลปกป้องตนเองด้วย ซึ่งการร่วมกลุ่มทำการทางด้านการแพทย์เร่งด่วนจังหวัดยโสธรคราวนี้ ทุกคนต่างมีจิตสมัครใจแล้วก็จะด้วยกันปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถ ก็เลยขอให้ชาวจังหวัดยโสธรเป็นอันมากจิตใจสำหรับในการปฏิบัติภารกิจคราวนี้ ตลอดจนขอให้ชาวจังหวัดยโสธรแล้วก็พลเมืองทุกคนใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งกระทำตามวิธีการป้องกันวัววิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อด้วยกันคุ้มครองป้องกันวัววิด-19 แล้วก็ขอให้เราสู้วัววิด-19 ไปร่วมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *