ครื้นครึก ‘ตลาดแคมของ’ จังหวัดหนองคาย ประชาชนจับจ่ายใช้สอยซื้ิอของยามเย็น สัมผัสลมเย็น 23 องศา


กระปรี้กระเปร่า ‘ตลาดแคมของ’ จังหวัดหนองคาย ประชาชนจับจ่ายซื้อของยามเย็น สัมผัสอากาศหนาว 23 องศาฯ
ช่วงวันที่ 30 ม.ค. บรรยากาศการท่องเที่ยวตอนกลางคืน ในตอนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ตลาดแคมโขงหรือถนนหนทางคนเดินขอบโขง ด้านในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคาย ที่เริ่มจากรอบๆถนนหนทางขอบเขื่อนคุ้มครองปกป้องฝั่ง จากท่าเรือหายโศก จนกระทั่งตลาดท่าเสด็จ ที่ธรรมดาจะมีร้านรวงทั้งยัง 2 ฝั่งกว่า 500 ร้านค้า ระยะทางโดยประมาณ 1 กิโลเมตร ที่เทศบาลเมืองจังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้นทุกคืนวันเสาร์เวลาตั้งแต่ เวลา 16.00 – 22.00 น.