‘ของใหม่เสริมสร้างสุขภาพ’ เวทีโชว์ผลงานนวัตกรรุ่นเยาว์  วัสดุลดสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง จัดการกับปัญหาสุขภาวการณ์คน…