‘กรมพระยาพระเทวดาฯ’ พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมพลศึกษามอบให้รายงานกิจกรรมสถานที่เรียนตำรว…