กมธนาคารแก้ข้อบังคับลูก สัมมนาครั้งแรก เจอ ‘ไพบูลย์’ ลาสัมมนา ข้างหลังชวดเก้าอี้ประธาน